Vårt fokus

Proair projekterar och installerar luftbehandlingsanläggningar för alla typer av byggnader.
Vår vision är att vara den mest attraktiva ventilationspartnern både för våra kunder och våra medarbetare.
Vår styrka ligger i vår tekniska kompetens och vår långa erfarenhet av totalentreprenader.
När vi startade Proair satte vi upp tre värdeord som betyder mycket för oss.
ansvar

Vi tar alltid ansvar för våra lösningar, våra projekt och det arbete vi utför. Vi tullar aldrig på myndighetskrav.

engagemang

Vi arbetar alltid med stort engagemang och är aktiva både under planering, projektering och utförande. Vår styrka är att våga hitta alternativa lösningar med bibehållen kvalitet.

professionalitet

Vi agerar alltid professionellt och arbetar alltid efter gällande regler och normer. Vi ligger i framkant kunskapsmässigt och följer utvecklingen gällande nya byggregler och branschrekommendationer.

vår affärsidé

Välj rätt för god, hållbar kvalitet

Proairs affärsidé är att vara den lokala ledande ventilationsentreprenören. Vi vill med vår kompetens och långa erfarenhet vara en stabil partner som sätter kunden i fokus och alltid levererar i tid. Med 4 egna konstruerande projektledare har vi möjlighet att snabbt hjälpa våra kunder med såväl tekniska lösningar, kalkyler och konstruktionsritningar som full BIM projektering i större projekt. Vi vill arbeta proaktivt och vara med i tidiga skeden där vi kan vara med och påverka våra kunders tekniska val och lösningar.

  • ansvar

    Våra lösningar, vårt ansvar

  • engagemang

    Vi är aktiva under hela projektet

  • Professionalitet

    Vår styrka är att våga

möt vårt team

andreas rosberg
andreas rosberg
Kalkyl/Försäljning
andreas.rosberg@proair.se
0732-40 83 00
thomas vastesson
thomas vastesson
Projektering/Projektledning
thomas.vastesson@proair.se
0732-40 83 01
peter karlsson
peter karlsson
Projektering/Projektledning
peter.karlsson@proair.se
0732-40 83 03
christian rapp
christian rapp
Projektering/Projektledning
christian.rapp@proair.se
0732-40 83 04
andreas Qvist
andreas Qvist
Projektering/Projektledning
andreas.qvist@proair.se
0732-40 83 05
roger joelsson
roger joelsson
Arbetsledning/Montage
roger.joelsson@proair.se
0732-40 83 02
mattias hansson
mattias hansson
Injustering/Driftsättning
mattias.hansson@proair.se
0732-40 83 14
therese eklund
therese eklund
Ekonomi/Administration
therese.eklund@proair.se
0732-40 83 15

Proair projekterar och utför uppdrag åt både fastighetsägare och byggföretag