10 november, 2017

KA Project

Exempel på utförda och pågående projekt

Bilder från KA Project.

Navestadshallen, Norrköping
Återuppbyggnad av Navestadshallen efter brand. Installation av ny ventilationsanläggning. 

Totalentreprenad

Kv Liljan, Norrköping
Ombyggnad för familjerådgivningen. 

Totalentreprenad