10 november, 2017

Kron & Karlsson

Exempel på utförda och pågående projekt

Bilder från Kron & Karlsson.

Kv Spiran, Norrköping
Ombyggnad av kontor och handelsfastighet i city. Installation av ny luftbehandlingsanläggning.

Totalentreprenad