9 november, 2017

Lundbergs

Exempel på utförda och pågående projekt

Bilder från Lundbergs.

Linden, Norrköping
Ombyggnation av butiker samt installation av VAV. Utbyte av samtliga ventilationsaggregat. 

Totalentreprenad

Kv Torget, Norrköping
Om- och tillbyggnad till 48 nya lägenheter.

Totalentreprenad 

Kv Enväldet, Norrköping
Ombyggnad av Holmens kontor, installation av VAV samt diverse hyresgästanpassningar. Utbyte av befintliga ventilationsaggregat. 

Totalentreprenad

Kv Beckershov
Ombyggnad av lokaler till lägenheter.

Totalentreprenad 

Kv Spinnrocken, Norrköping
Ombyggnation, installation av kyla samt diverse hyresgästanpassningar i entréplan.

Totalentreprenad

Kv Liljan, Norrköping
Ombyggnad för restaurang Rosegarden.

Totalentreprenad 

Kv Liljan Friskis & Svettis
Ombyggnad av 800m2 gym för Friskis & Svettis City. Installation av ny ventilationsanläggning.

Totalentreprenad