9 november, 2017

Magnentus

Exempel på utförda och pågående projekt

Bild från Magnentus.

Kv Gripen, Norrköping

Nyinstallation av luftbehandlingsanläggning samt anpassningar/ombyggnader för hyresgäster inom kvarteret.