8 november, 2017

Om oss

Proairs affärsidé är att vara den lokala ledande ventilationsentreprenören.
Vi vill med vår kompetens och långa erfarenhet vara en stabil partner som sätter kunden i fokus och alltid levererar i tid. Med 4 egna konstruerande projektledare har vi möjlighet att snabbt hjälpa våra kunder med såväl tekniska lösningar, kalkyler och konstruktionsritningar som full BIM projektering i större projekt. 

Vi vill arbeta proaktivt och vara med i tidiga skeden där vi kan vara med och påverka våra kunders tekniska val och lösningar.

Sedan starten 2016 har vi även aktivt arbetat med sammansättningen av vårt fantastiska montageteam, där de flesta varit med sedan innan millennieskiftet. Proairs mål är att alltid ha en stomme bestående av ca 15 egna ledande montörer som håller i vårt montage på arbetsplatsen.

ANSVAR

Vi tar alltid ansvar för våra lösningar, våra projekt och det arbete vi utför. Vi tullar aldrig på myndighetskrav.

engagemang

Vi arbetar alltid med stort engagemang och är aktiva både under planering, projektering och utförande. Vår styrka är att våga hitta alternativa lösningar med bibehållen kvalitet.

professionalitet

Vi agerar alltid professionellt och arbetar alltid efter gällande regler och normer. Vi ligger i framkant kunskapsmässigt och följer utvecklingen gällande nya byggregler och branschrekommendationer.