10 november, 2017

PEAB

Exempel på utförda och pågående projekt

Sandbyhov Skolprojekt 
Nyproduktion och ombyggnader för 3 st skolor. 

Totalentreprenad

Bild: Hemsö

Kv Jagaren, Norrköping
Nyproduktion av bostadsrätter. 

Totalentreprenad

Bild: Wood & Hill