10 november, 2017

Teknikbyggarna

Exempel på utförda och pågående projekt

Bilder från Teknikbyggarna.

Karbasen Äldreboende Mjölby
Om- och tillbyggnad av äldreboende

Totalentreprenad

Kv Näcken
Ombyggnad av kontorslokaler samt installation av ny ventilationsanläggning.

Totalentreprenad